Sanering transportleiding Papendrecht

In samenwerking met Oasen heeft Van Vulpen eind januari de werkzaamheden afgerond die nodig waren voor de vervanging van een watertransportleiding door Papendrecht. Een belangrijk aspect van de werkzaamheden was het werken in verontreinigde grond.

Voorbereidingsfase
De gemeente Papendrecht start in 2015 met een reconstructie van de Burgemeester Keijzerweg en de Molenlaan. In overleg tussen de gemeente Papendrecht en Oasen is besloten ook de watertransportleiding langs de Burgemeester Keijzerweg en Molenlaan te vervangen. De wens van de gemeente was echter wel dat de leidingwerkzaamheden afgerond zouden zijn voordat de reconstructie zou starten.

Vervuiling
Ten behoeve van de reconstructie liet de gemeente Papendrecht bodemonderzoek uitvoeren. Vervuilingsdeskundigen binnen Van Vulpen ontdekten dat bepaalde stoffen in verhoogde waarden aanwezig waren in de bodem; onder andere PAK, PCB en zware metalen. Dit zorgde ervoor dat het tracé grotendeels het predicaat ‘basisklasse vervuild’ meekreeg.
Hoewel ter hoogte van tankstation Haan (Burgemeester Keijzerweg 3) geen afwijkende verontreiniging meer werd aangetroffen, is ervoor gekozen ook op deze locatie een ander type buis toe te passen. Het meest toegepaste buismateriaal is Polyethyleen (PE), maar dit is doordringbaar voor bepaalde (schadelijke) stoffen. Om schoon drinkwater te garanderen, is daarom gekozen voor een buis met een aluminium kern. Deze beschermt het water gegarandeerd tegen schadelijke stoffen die afkomstig zouden zijn van het tankstation.
Om de werknemers tijdens het ontgraven en vernieuwen van het tracé te beschermen tegen blootstelling van de geconstateerde gevaarlijke stoffen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, zijn ter plekke extra maatregelen getroffen. Zo werd een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opgesteld en ook zijn de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ter beschikking gesteld aan de werknemers. Ook is onder constant toezicht gewerkt van een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP); een andere vereiste in het geval van een basisklasse vervuiling.

Uitvoering
Van Vulpen ging eind september 2014 van start met de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Er is gewerkt vanaf het genoemde tankstation in noordwestelijke richting. Bij de open ontgraving van de Burgemeester Keijzerweg is onder andere een hogedruk gasleiding van de GasUnie gekruist alsmede diverse bundels middenspanningskabels. Een watergang is gepasseerd met een 50 meter lange gestuurde boring. Eind januari rondde Van Vulpen de werkzaamheden af. In totaal is ruim 900 meter transportleiding vervangen. Momenteel onderzoekt Van Vulpen of aanvullende werkzaamheden aan de transportleiding nodig zijn om de vervolgfase van het project in noordelijke richting mogelijk te maken.

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden