Saneren gas- en waterleidingen Oosterhout

In opdracht van Brabant Water en Enexis heeft Van Vulpen ruim drie kilometer aan gas- en waterleidingen in de Oosterhoutse wijk Slotjes Midden vervangen. Deze naoorlogse wijk wordt door de gemeente opgeknapt. Het vervangen van de oude asbestcement en gietijzeren gas- en waterleidingen door PVC is een belangrijke stap in de sanering. Het werk is inmiddels gereed.

Omdat de wijkbewoners de afgelopen jaren al diverse overlast gevende werkzaamheden moesten ondergaan, stelde de gemeente strenge eisen aan het vervangen van de leidingen. Bewoners moesten zo min mogelijk last ondervinden van de werkzaamheden en de straten mochten bij voorkeur maar één keer openliggen. Voor het vervangen van zowel een gas- als een waterleiding is dat geen sinecure. In overleg met de opdrachtgevers koos Van Vulpen daarom voor het gebruik van gas- en waterblazen.

Gas- en waterblazen
Met deze techniek is het mogelijk om het trottoir of wegdek over een bepaalde lengte te ontgraven en de leidingen aan beide kanten af te dichten met een blaas. De leidingdelen ertussen worden dan vervangen, waarna de blazen worden verwijderd en de sleuf vervolgens weer wordt gedicht. Bij de traditionele manier van aanleggen moet een straat soms wel twee of drie keer open.

Afschermen met doeken
Om nog verder tegemoet te komen aan de eis dat bewoners zo min mogelijk overlast zouden ervaren, is ook het materiaaldepot aangepast aan de omgeving. Hiervoor heeft Van Vulpen speciale doeken laten maken, waardoor het depot minder opviel. Zo is de overlast voor de buurt zo veel mogelijk beperkt gebleven.

Inloopuur
Belangrijk onderdeel van elk werk is het informeren van omwonenden. In overleg met Brabant Water, Enexis en de gemeente Oosterhout is gekozen voor een wekelijks inloopuur. Tijdens dit inloopuur was de voorman van Van Vulpen aanwezig om de werkzaamheden toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Speciaal voor dit inloopuur plaatste Van Vulpen een bouwunit waarin bewoners de werktekeningen konden bekijken.

Verdere reconstructie
Het vervangen van de leidingen startte in oktober 2016. De werkzaamheden zijn in februari 2017 afgerond. Na deze werkzaamheden is de gemeente verder gegaan met de reconstructie van de wijk. 

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden