Nieuwe hoogspanningsleiding tussen Eemhsaven en Vierverlaten

In het Eemshavengebied en op zee wordt zoveel stroom opgewekt dat er een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig is om deze stroom te transporteren naar gebruikers in de rest van het land. Energiebeheerder TenneT vervangt daarom de huidige 220 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten door een 380 kV-verbinding. Van Vulpen BV voert in dit nieuwe tracé de horizontaal gestuurde boringen uit.

TenneT vervangt niet alleen het bestaande leidingtracé, maar breidt ook het hoogspanningsstation Vierverlaten uit met een 380 kV-gedeelte. Dit nieuwe deel wordt opgehoogd met een zandpakket van circa 1,6 meter. De gestuurde boringen moeten op een dusdanige diepte worden aangebracht dat de invloed van het ophogen minimaal is.

Vier boringen

In de eerste fase zijn vier horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd. Het gaat om twee lange boringen met een lengte van 360 meter en twee kortere van elk 40 meter. Begin januari 2018 is Van Vulpen begonnen met de voorbereidingen. Op 22 en 23 januari zijn de twee langste pilotboringen uitgevoerd. Hierin zijn op 26 en 31 januari per geruimde boortunnel vier mantelbuizen Ø200 PE ingetrokken.

Tevens zijn er ook de kortere boringen uitgevoerd. Per boortunnels zijn hier drie  mantelbuizen Ø200 PE en één mantelbuis Ø125 PE ingetrokken.

Samen sterk

Van Vulpen BV is in dit project de samenwerking aangegaan met de Zuidlarense aannemer Alsema BV. Van Vulpen tekende voor de gestuurde boringen, Alsema trekt de kabels en verzorgt de uiteindelijk aansluiting op de beide hoogspanningsstations.

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden