Kwelstroom gestopt in Alphen aan den Rijn

In opdracht van Ooms Construction heeft Van Vulpen in Alphen aan den Rijn ervoor gezorgd dat een kwelstroom, die was ontstaan na een gestuurde boring, gestopt werd. Het risico op kwelstroom was voorzien, maar kwelschermen en kleikisten konden het helaas niet voorkomen. Met een ingenieuze oplossing slaagde Van Vulpen er in de ruimte rondom de aangebrachte buizen te dichten.

Kwelstroom ontstaat doordat tijdens het uitvoeren van een gestuurde boring een grotere boortunnel wordt geruimd dan dat de diameter van de in te trekken buis. De holle ruimte die zo langs de buis ontstaat, is opgevuld met boorvloeistof. Als echter een waterafsluitende grondlaag doorboord wordt, en de grondlaag daaronder een hogere stijghoogte heeft dan het bestaande maaiveld, kan het gebeuren dat het kwelwater de boorvloeistof verdrijft. In dat geval kan er stroming langs de buis vanuit de watervoerende grondlaag tot aan het maaiveld ontstaan. In Alphen aan de Rijn was deze stroming vrij sterk, waardoor er uitstroom op het maaiveld zichtbaar was.

Boorplan en werkwijze
De oorspronkelijk boring had een lengte van 604 meter en betrof het inbrengen van een Ø355 PE100 SDR13,6. De boring was aangebracht op een maximale diepte van 14,8 meter en de diameter van het boorgat was 470 mm groot. Om de kwelstroom in de holle ruimte langs de persleiding te stoppen werkte de afdeling Engineering van Van Vulpen BV een ingenieuze werkwijze uit.

Uitvoeringsplan
Van Vulpen besloot de holle ruimte langs de buis op te vullen met een mengsel van Drill-mix en Diamond Seal. Drill-mix is een zelf uithardend mengsel waarmee een holle ruimte doorgaans opgevuld kan worden om vermenging met de ondergrondse waterlagen te voorkomen. Maar omdat het water langs de buis in Alphen aan de Rijn redelijk stroomde, werd gevreesd dat de Drill-mix werd weggespoeld voor het kon uitharden. Daarom werd aan de mix het mengsel Diamond Seal toegevoegd. Diamond Seal is een korrel die zich uitzet tot maximaal twaalf keer het originele volume doordat de korrel zich volzuigt met water. Dankzij deze toevoeging kon het mengsel niet wegstromen en kreeg de Drill-mix voldoende tijd om uit te harden.


Diamond Seal

Inbrengen Drill-mix / Diamond Seal
Voor het inbrengen van het mengsel is met behulp van een 16-ton boorstelling een boorkop ingebracht langs de eerder aangelegde persleiding. De boring is tot een diepte van -11 meter N.A.P. uitgevoerd, tot aan de onderkant van de waterafsluitende laag. Vanaf dat punt zijn de boorstangen langzaam weer teruggetrokken, terwijl gelijktijdig het mengsel van Drill-mix en Diamond Seal werd geïnjecteerd in de ruimte die de boorstang achterliet. Op deze manier is de holle ruimte tot aan het maaiveld opgevuld. Voor het beste resultaat moest  de buis vervolgens zeven dagen ongemoeid blijven. Dit zorgde ervoor dat het ingebrachte mengsel de tijd kreeg om zich te zetten en uit te harden. Na zeven dagen bleek het gekozen werkplan een succes te zijn en was de kwelstroom gestopt.

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden