Kabelverbinding voor offshore windparken Eemshaven

Medio 2014 kreeg Van Vulpen de opdracht van Alsema BV om een horizontaal gestuurde boring uit te voeren onder de havenmonding van het Doekgat door. De boring had een lengte van 813 meter en diende om 7 stuks Ø250mm PE100 SDR9 buizen aan te brengen. De opdracht betrof een kabelverbinding in het project Gemini van Van Oord Offshore Wind Projects. Het moest twee nog te realiseren offshore windparken verbinden met het hoogspanningsstation in de Eemshaven. Beide windparken bestaan uit 75 windturbines.

Engineeringsfase
Begin juli 2014 startte Van Vulpen met de omvangrijke voorbereidingen. Er werd gewerkt aan een Method Statement (boorplan), een Risk Assessment (risicoanalyse), een Inspection and Test Plan (stop- en bijwoonpunten), een HSE-plan (V&G-plan) en aan diverse benodigde tekeningen. Van Vulpen werkte nauw samen met Van Oord waar het ging om de risico’s die dit werk inhield. Hiervoor is een aantal risico sessies georganiseerd. Ook heeft klant Gemini de plannen getoetst.

Aanvullende eisen
Omdat de boring onder de havenmonding van de Eemshaven door ging en de kans bestond dat het waterpeil mogelijk hoger uit zou komen – afhankelijk van de waterstand – dan het in- en/of uittredepunt van de boring, is de aanvullende eis gesteld dat na het intrekken een kwelscherm en kleikist zou worden aangebracht.

Samenstellen mantelbuizen
Eind 2014 startte de uitvoering. Aan de uittredekant van de boring zijn allereerst de leidingen samengesteld. In totaal ging het om zeven lange strengen Ø250 SDR9 met een totale buislengte van 5470 meter die met behulp van spiegellassen aan elkaar verbonden werden. Hierna zijn de trekkoorden in de afzonderlijke buizen aangebracht en werden de leidingen met een kaliber gecontroleerd op de juiste inwendige diameter.

Uitvoering HDD boring
Na het inrichten van het werkterrein is de benodigde 250-ton boorstelling geïnstalleerd en kon de pilotboring onder de havenmonding van het Doekgat beginnen.

Tijdens het hierop volgende ruimproces is de vrijgekomen boorspoeling aan de uittredezijde met inzet van vrachtwagens vervoerd naar het intredepunt. Hier is de boorspoeling gerecycled en opnieuw het boorgat ingepompt. In slechts zes dagen was de boortunnel gereed en kon het intrekken van de leidingen starten.

In zes uur tijd zijn de leidingen met behulp van een aantal kranen door het boorgat getrokken. Hiermee was de kabelverbinding tussen de offshore windmolenparken ZeeEnergie en Buitengaats en het hoogspanningsstation succesvol aangebracht.

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden