Kabels en leidingen vervangen voor Stedin, Dunea in Hof van Delftstraat Nootdorp

In het kader van het lopende brossaneringsprogramma van Stedin dienen alle brosse leidingen in het gasnet van Stedin voor 2029 vervangen te zijn. Waterbedrijf Dunea gaat werkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte op de locatie Hof van Delftstraat en omstreken, wat voor Stedin de gelegenheid biedt om in combinatie met de werkzaamheden van Dunea het brosse gasnet te saneren. Tevens wordt gebruik gemaakt om de aansluitingen van de te saneren gashoofdleiding te controleren of, indien nodig, te vervangen.

Stedin heeft Van Vulpen opdracht gegeven de engineering volledig te verzorgen op basis van een aangeleverd Functioneel Ontwerp (programma van eisen), wat door Asset Management van Stedin is opgesteld.

De afdeling engineering  van Van Vulpen hebben een tracé onderzoek, voorontwerp en definitief ontwerp opgesteld. Ook het uitvoeren van een bodemonderzoek en het opstellen van een vervuilingsadvies zijn onderdeel van de opdracht. Dunea drinkwater bedrijf heeft de engineering zelf verzorgd.

Plangebied Hof van Delfstraat en omstreken.

De werkzaamheden omvatten +/- 2950 meter solo en combi sleuf.

277 primaire gasaansluitingen te controleren en te archiveren in het GIS systeem.

+/- 2650 meter asbestcementleiding verwijderen en te vervangen.

+/- 2650 bros gietijzer verwijderen en vervangen.

+/- 1500 meter noodleiding leggen om de waterleveranties te waarborgen.

Op dit moment zijn de werkzaamheden in volle gang en naar verwachting worden deze in het voorjaar van 2018 afgerond.

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden