Boringen voor persleiding Haarlemmermeer

In opdracht van aannemerscombinatie GMB/VOBI en het hoogheemraadschap van Rijnland heeft Van Vulpen een aantal horizontaal gestuurde boringen verricht, onder de ringvaart ter hoogte van Schiphol-Rijk en onder de rijksweg A4 door. De boringen ondersteunen de verbetering van de persleiding van het afvalwatersysteem in de Haarlemmermeer.

In februari 2018 neemt de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Zwaanshoek het werk over van de verouderde zuivering in Aalsmeer en een kleine zuiveringsinstallatie in Rijsenhout. Omdat het afvalwater dan naar Zwaanshoek gepompt moet worden, legt aannemerscombinatie GMB/VOBI hier in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland een persleiding aan, alsmede diverse pompgemalen.

Gestuurd boren noodzakelijk

Een aantal delen in het tracé kon het best uitgevoerd worden door middel van gestuurde boringen,  vanwege de intensieve infrastructuur of grotere obstakels als snel- en waterwegen. Aannemerscombinatie GMB/VOBI vroeg Van Vulpen deze boringen uit te voeren. De boorlengtes varieerden van 127 tot 942 meter. Voor het inbrengen van de Ø630 en Ø800 PE leidingen is gebruik gemaakt van de 28 ton, 80 ton en 250 ton boorstellingen waarover van Vulpen zelf beschikt.
Grootste uitdaging

De horizontaal gestuurde boring onder de ringvaart door was voor Van Vulpen de grootste uitdaging. Deze boring, met een lengte van 790 meter, kende een flink hoogteverschil tussen waterpeil en uittredepunt. Hierdoor kan kwel optreden, waardoor water het lager liggende achterland in kan lopen.

Om dit risico te verkleinen, besloot Van Vulpen de boorspoeling gedurende het gehele boorproces te verzwaren met dolomiet. Door continu het soortelijk gewicht van de uitstromende boorspoeling te monitoren kon het risico op kwel worden beheerst. 

Drill-Grout

Na het intrekken van de Ø630 PE leiding kon in theorie ook nog kwel ontstaan, daarom zijn tijdens de intrekfase kleine PE-buizen aan de persleiding bevestigd. Toen de hele streng was ingetrokken, werd met behulp van deze buisjes Drill-Grout geïnjecteerd. Dit is een zelf uithardende suspensie met een lage waterdoorlaatbaarheid, waardoor alle holle ruimtes rondom de leiding  dicht zijn.

Gyroscopisch meetsysteem, GPS-tracker en muddruk sensor

Bij het uittredepunt van de boring onder de ringvaart zitten veel bestaande kabels en leidingen in de grond. Daarom is bij de pilotboring gebruik gemaakt van een gyroscopisch meetsysteem zodat op de centimeter nauwkeurig geboord kon worden. Ook is een er GPS-tracker ingezet voor een nauwkeurige positiebepaling van de boorkop. Tenslotte is een muddruk sensor toegepast. Dit vanwege de onzekerheid over een aantal oude fundaties en onbekende dieptes van heipalen waar onderdoor geboord moest worden. Door deze voorzorgmaatregelen verliep de boring volgens plan..  

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden