Acht gestuurde boringen voor Total Raffinaderij Antwerpen

TOTAL Raffinaderij Antwerpen is de grootste en meest complexe raffinaderij van de TOTAL Groep in Europa. TOTAL investeert met onder andere het OPTARA Project de komende jaren circa één miljard euro in zijn Antwerpse raffinaderij.  Modernisering van de energievoorziening is daarbij een cruciaal onderdeel.

Voor dat laatste heeft Van Vulpen in opdracht van Denys N.V. een achttal horizontaal gestuurde boringen op vier verschillende locaties uitgewerkt.  De boringen met lengtes van 40m tot 180m en een bundelbezetting variërend van HDPE 3×Ø160mm tot HDPE 17×Ø160mm zijn door de aanwezigheid van bestaande kabels en leidingen complex. Naast de ondergrondse complexiteit bevinden er zich bovengronds evengoed tientallen leidingen en zijn er vele bewegingen op het werkterrein door werkzaamheden van andere aannemers.

Voorbereiding
Medio november zijn de voorbereidende werkzaamheden door Van Vulpen gestart. Dit betrof het samenstellen van een methode beschrijving voor horizontaal gestuurde boringen, generieke en specifieke werkplannen, risicoanalyses en diverse soorten tekeningen. Deze documenten zijn in samenwerking met Denys getoetst door Grontmij Belgium en de directie van het project.  Deze hebben de planvormingen beoordeeld en akkoord bevonden. Aansluitend is gestart met de uitvoering van de boringen.

Uitvoering
Woensdag 26 januari is Van Vulpen van start gegaan met de uitvoering van de eerste serie gestuurde boringen en heeft Van Vulpen zorg gedragen voor de leverantie van de HDPE leidingen op de raffinaderij. Op de eerste locatie zijn er 2 gestuurde boringen gerealiseerd met een lengte van circa 100 meter en een bundelbezetting van 2 maal HDPE 17 x Ø160 mantelbuizen. Door de grote hoeveelheid mantelbuizen en de beperkte ruimte op het Total terrein konden de buizen niet direct achter het uittredepunt samengesteld worden. Het was noodzakelijk om dit op een afgesloten deel op het terrein te doen. Dit had als voordeel dat de weg achter het uittrede alleen tijdens de intrekfase geblokkeerd werd en niet gedurende de periode om alle buizen samen te stellen. Na realisatie van de gestuurde boringen was het noodzakelijk om de holle ruimte rond de mantelbuizen “die gecreëerd is met het vergroten van de boortunnel” op te vullen met Cablecam. Cablecam is een vloeibaar dämmer mengsel dat na een periode van 28 dagen volledig uithard. Door Cablecam aan te brengen in je de boortunnel wordt voorkomen dat de holle ruimte na uitvoering in gaat storten met verzakking op maaiveldniveau tot gevolg. Tevens is het noodzakelijk dat de ontstane warmte van de kabels kan worden afgegeven aan de omliggende grond. Om de Cablecam na realisatie van de gestuurde boring aan te kunnen brengen werden er tijdens het intrekken van de HDPE leidingen ook een aantal vulleidingen Ø63 mee getrokken. Deze vulleidingen zijn gebruikt om Cablecam in de boortunnel te brengen.

Afronding en oplevering
Tot op heden zijn er 8 boringen op vier verschillende locaties succesvol uitgevoerd. Tijdens de realisatie van deze boringen heeft Van Vulpen de aanvullende opdracht mogen ontvangen om nog twee boringen te realiseren op een ander locatie. Tevens is er nog een optionele locatie waar gedacht wordt aan het realiseren van een horizontaal gestuurde boring in verband met een kruising van diversen wegen en een ketenpark. De verwachting is dat het boorwerk voor de bouwvak 2015 is afgerond en opgeleverd.

 

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden