U bevindt zich hier:  Home|Kwaliteit Veiligheid en Milieu

Kwaliteit Veiligheid en Milieu

Het beleid omtrent Kwaliteit, Veiligheid en Milieu is er binnen Van Vulpen op gericht de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en het welzijn van medewerkers, inleenkrachten, onderaannemers en derden te optimaliseren waarbij continu proactief rekening wordt gehouden met de omgeving waarin zij acteren.

Van Vulpen is onder andere gecertificeerd voor de BRL, ISO 14001, VCA** en CO2 Prestatieladder waardoor veiligheid, gezondheid en milieu volledig geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering van Van Vulpen waarbij er gestreefd wordt naar continue verbetering van het KAM-Managementsysteem.

Binnen Van Vulpen staat de veiligheid van de medewerkers voorop en een goed uitgewerkt en toegepast veiligheidsbeleid kan en mag hierin niet ontbreken. Vanaf de eerste voorbereidingen van een werk wordt al nagedacht over hoe de risico’s op de werken zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Op de projecten dient iedereen zich aan de veiligheidsregels en –voorschriften van Van Vulpen te houden. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij veilig handelen, maar vooral ook veilig te denken.

Er is binnen Van Vulpen oog voor de omgeving waarin geacteerd wordt en Van Vulpen is zich er bewust van dat de activiteiten die uitgevoerd worden invloed hebben op het milieu en de leefomgeving. Er vindt dan ook altijd een maximale inspanning plaats om  milieuverontreiniging te voorkomen en de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Van Vulpen streeft ernaar om de CO2 emissie te verminderen door doeltreffende maatregelen te treffen die betrekking hebben op het reduceren van het brandstofverbruik van het materieel en het terugdringen van het energieverbruik.

Duurzame groei door aandacht voor het individu

Omdat het milieu en de kwaliteit van ons personeel even hoog in het vaandel staan, hebben we professionele rijstijlcoaching ingeschakeld. De chauffeurs van Van Vulpen worden sinds 2013 individueel begeleid door Harrewijn. Door middel van persoonlijk contact krijgen zij maandelijks handvatten aangeboden om defensiever te kunnen rijden. Dit zorgt in eerste instantie voor een forse reductie van hun CO2-uitstoot, maar ook voor minder schades en dus een verbeterde veiligheid op de weg. 

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden