U bevindt zich hier:  Home|Activiteiten|Engineering

Engineering

test

De afdeling engineering treedt op als een intern ingenieursbureau voor de overige afdelingen binnen Van Vulpen. Zij voert analyses uit, die resulteren in een degelijk ontwerp van nog uit te voeren projecten. Voorafgaand aan de projecten vindt uitvoerig overleg plaats met de betrokken afdelingen en wordt nauw samengewerkt, zodat onnodige fouten en risico’s zijn uitgesloten.

Naast de interne werkzaamheden levert de afdeling dagelijks volledige ontwerpen aan derden voor de uitvoering van werken dan wel het verkrijgen van vergunningen vooruitlopend op de uitvoering. Door continue investering in kennis, expertise en moderne programmatuur is Van Vulpen in staat om betrouwbare analyses te maken, voordat men met de uitvoering start.

Als opdrachtgever heeft u dan de zekerheid dat de risico’s bij graaf- en boorwerkzaamheden tot een minimum beperkt blijven en dat de werkzaamheden voldoen aan de eisen van vergunningverlenende instanties. Met name bij complexe projecten is een gedegen onderzoek een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle realisatie.

De afdeling maakt volledige ontwerpen, (veiligheids) plannen, technische detail- en uitvoeringstekeningen. Na opdrachtverstrekking is het mogelijk om in een korte periode een ontwerp voor openbare verlichting,
boringen of kabel- en leidingnetwerken te verzorgen.

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden