Zinkers geplaatst in Hollandsche IJsselkering

Rijkswaterstaat gaf begin 2015 opdracht om het oudste Deltawerk van Nederland te renoveren; de Hollandsche IJsselkering tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. De Klerk Waterbouw tekende voor de opdracht om de kabels en leidingen te verplaatsen van de brug naar de rivierbodem. Het bedrijf schakelde Van Vulpen als onderaannemer in.

Naast het aanbrengen van nieuwe kabels in de bodem van de IJssel bestond de renovatie ook uit het aanbrengen van een nieuwe damwand en nieuwe taludbekleding. De renovatie is nodig om de veiligheid van de waterkering te kunnen blijven garanderen. Het gebied ligt bijna zeven meter onder NAP. De Hollandsche IJsselkering voorkomt overstromingen in de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Betrouwbare verbinding
De kabels lagen eerst in het vaste brugdeel. Dit wordt echter zwaar belast door verkeer. Om de verbindingen betrouwbaar te renoveren, koos Rijkswaterstaat voor het plaatsen van zinkers in de rivierbodem. Samen met de aannemer werkte Van Vulpen aan de engineering en het opstellen van een uitvoeringsplan.

Drie zinkers
Voor het afzinken van de drie zinkers prefabriceerde Van Vulpen hiervoor drie  Ø250PE zinkers. Nadat op de kade was aangetoond dat ze waterdicht waren, zorgde De Klerk Waterbouw voor het afzinken. Om de zinkers op hun plek te houden, zijn ze afgedekt met een laag zand met daar bovenop zinkstukken met stortsteen.

57 kabels
Door de drie zinkers moesten vervolgens 57 kabels worden gevoerd. Het ging om datakabels, voedingskabels en stuurkabels voor de brug, de stormvloedschuiven en de sluisdeuren. Per zinker was één kabeltrek mogelijk. Met behulp van een gemotoriseerde haspelwagen draaide Van Vulpen deze kabels op een grote haspel. Hierna zijn ze beheerst ingetrokken, op tijdstippen dat het water zo laag mogelijk stond.

Planning
Door de werkzaamheden ondervond het scheepvaartverkeer stremmingen. Deze werden gereguleerd door Rijkswaterstaat omdat er geen omvaarroute mogelijk was. Het was dus van groot economisch belang voor Van Vulpen en De Klerk Waterbouw om de werkzaamheden in zo kort mogelijke tijd succesvol uit te voeren. 

Vacatures

Onderhoudsmonteur
Als onderhoudsmonteur verricht je allerlei vakkundig onderhoud en montagewerk aan gereedschap en materieel, variërend van een minigraver tot een 250-tons boorstelling, ter voorkoming van stagnatie in het werkproces en borging van gewenste kwaliteit.

Technisch Medewerker Materieeldienst
Als technisch medewerker voer je allerlei voorkomende onderhoud- en montagewerkzaamheden uit aan materieel en middelen van Van Vulpen ter ondersteuning van de monteurs. Je wordt hierbij direct aangestuurd door de Chef werkplaats.

Werkvoorbereider
Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden