Zinkers geplaatst in Hollandsche IJsselkering

Rijkswaterstaat gaf begin 2015 opdracht om het oudste Deltawerk van Nederland te renoveren; de Hollandsche IJsselkering tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. De Klerk Waterbouw tekende voor de opdracht om de kabels en leidingen te verplaatsen van de brug naar de rivierbodem. Het bedrijf schakelde Van Vulpen als onderaannemer in.

Naast het aanbrengen van nieuwe kabels in de bodem van de IJssel bestond de renovatie ook uit het aanbrengen van een nieuwe damwand en nieuwe taludbekleding. De renovatie is nodig om de veiligheid van de waterkering te kunnen blijven garanderen. Het gebied ligt bijna zeven meter onder NAP. De Hollandsche IJsselkering voorkomt overstromingen in de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Betrouwbare verbinding
De kabels lagen eerst in het vaste brugdeel. Dit wordt echter zwaar belast door verkeer. Om de verbindingen betrouwbaar te renoveren, koos Rijkswaterstaat voor het plaatsen van zinkers in de rivierbodem. Samen met de aannemer werkte Van Vulpen aan de engineering en het opstellen van een uitvoeringsplan.

Drie zinkers
Voor het afzinken van de drie zinkers prefabriceerde Van Vulpen hiervoor drie  Ø250PE zinkers. Nadat op de kade was aangetoond dat ze waterdicht waren, zorgde De Klerk Waterbouw voor het afzinken. Om de zinkers op hun plek te houden, zijn ze afgedekt met een laag zand met daar bovenop zinkstukken met stortsteen.

57 kabels
Door de drie zinkers moesten vervolgens 57 kabels worden gevoerd. Het ging om datakabels, voedingskabels en stuurkabels voor de brug, de stormvloedschuiven en de sluisdeuren. Per zinker was één kabeltrek mogelijk. Met behulp van een gemotoriseerde haspelwagen draaide Van Vulpen deze kabels op een grote haspel. Hierna zijn ze beheerst ingetrokken, op tijdstippen dat het water zo laag mogelijk stond.

Planning
Door de werkzaamheden ondervond het scheepvaartverkeer stremmingen. Deze werden gereguleerd door Rijkswaterstaat omdat er geen omvaarroute mogelijk was. Het was dus van groot economisch belang voor Van Vulpen en De Klerk Waterbouw om de werkzaamheden in zo kort mogelijke tijd succesvol uit te voeren. 

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden