Zinkers geplaatst in Hollandsche IJsselkering

Rijkswaterstaat gaf begin 2015 opdracht om het oudste Deltawerk van Nederland te renoveren; de Hollandsche IJsselkering tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. De Klerk Waterbouw tekende voor de opdracht om de kabels en leidingen te verplaatsen van de brug naar de rivierbodem. Het bedrijf schakelde Van Vulpen als onderaannemer in.

Naast het aanbrengen van nieuwe kabels in de bodem van de IJssel bestond de renovatie ook uit het aanbrengen van een nieuwe damwand en nieuwe taludbekleding. De renovatie is nodig om de veiligheid van de waterkering te kunnen blijven garanderen. Het gebied ligt bijna zeven meter onder NAP. De Hollandsche IJsselkering voorkomt overstromingen in de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Betrouwbare verbinding
De kabels lagen eerst in het vaste brugdeel. Dit wordt echter zwaar belast door verkeer. Om de verbindingen betrouwbaar te renoveren, koos Rijkswaterstaat voor het plaatsen van zinkers in de rivierbodem. Samen met de aannemer werkte Van Vulpen aan de engineering en het opstellen van een uitvoeringsplan.

Drie zinkers
Voor het afzinken van de drie zinkers prefabriceerde Van Vulpen hiervoor drie  Ø250PE zinkers. Nadat op de kade was aangetoond dat ze waterdicht waren, zorgde De Klerk Waterbouw voor het afzinken. Om de zinkers op hun plek te houden, zijn ze afgedekt met een laag zand met daar bovenop zinkstukken met stortsteen.

57 kabels
Door de drie zinkers moesten vervolgens 57 kabels worden gevoerd. Het ging om datakabels, voedingskabels en stuurkabels voor de brug, de stormvloedschuiven en de sluisdeuren. Per zinker was één kabeltrek mogelijk. Met behulp van een gemotoriseerde haspelwagen draaide Van Vulpen deze kabels op een grote haspel. Hierna zijn ze beheerst ingetrokken, op tijdstippen dat het water zo laag mogelijk stond.

Planning
Door de werkzaamheden ondervond het scheepvaartverkeer stremmingen. Deze werden gereguleerd door Rijkswaterstaat omdat er geen omvaarroute mogelijk was. Het was dus van groot economisch belang voor Van Vulpen en De Klerk Waterbouw om de werkzaamheden in zo kort mogelijke tijd succesvol uit te voeren. 

Vacatures

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

(Junior) Werkvoorbereider – onderdeel aansluitingen (M/V)
Als junior werkvoorbereider op het onderdeel aansluitingen ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het gehele proces van klantaansluitingen op het gas-, water- en elektriciteitsnetwerk. Je draagt zorg voor een optimale voorbereiding en planning van het werk en verleent administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering.

Uitvoerder
Als uitvoerder organiseer je op efficiënte, veilige en milieuverantwoorde wijze de voorbereiding en de uitvoering van de met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden. Je bent financieel werk- en projectverantwoordelijk en geeft dagelijks leiding aan meerdere ploegen.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden