Wijk in Spijkenisse krijgt nieuwe gas- en waterleidingen

De oude gas- en waterleidingen in de wijk Schiekamp in Spijkenisse moeten vervangen worden door nieuwe leidingen. In opdracht van netbeheerder Stedin en waterbedrijf Evides draagt Van Vulpen zorg voor de uitvoering. Het project is opgedeeld in twee fasen. Fase 1 is inmiddels gereed. Fase 2 naar verwachting in maart 2019.

Begin juli 2018 startte Van Vulpen in de wijk Schiekamp met de opbouw van de werklocatie. Een week later werden de containers en het materiaal geleverd en konden de werkzaamheden starten. Straat voor straat is aangepakt. Eerst de waterleiding, die vrijwel overal onder de stoep lag. Daarna de gasleiding, die onder de klinkers van het wegdek lag. Alles in open ontgraving.

Waterleiding
Allereerst is een noodwaterleiding aangelegd in opdracht van Evides. Hierop zijn alle aangrenzende huizen aangesloten. Daarna kon de oude, asbestcementen leiding gerooid worden. Ervoor in de plaats kwam een nieuwe PVC-leiding in diverse diameters: 160, 110, 63 en 50 mm. Begin november lag de nieuwe hoofdleiding in de grond. Evides keurde hem na bemonstering goed en in december zijn alle huisaansluitingen opnieuw aangesloten.

Gasleiding
Direct daarna werd opnieuw aan het begin van de straat gestart met de gasleiding. Hiervoor is telkens een stuk van ongeveer 50 meter straat opengebroken. Met behulp van gasblazen werd de gastoevoer dan tijdelijk onderbroken en werd de oude gietijzeren leiding, die waarschijnlijk nog dateert van het moment van aanleg van de wijk, gerooid. Omdat de oude leiding te ondiep lag  volgens de huidige eisen, is de grond vervolgens dieper uitgegraven voor het aanbrengen van de nieuwe PVC-leiding. Vervolgens zijn de huisaansluitingen vernieuwd. Na een laatste druktest konden de blazen verwijderd worden en hadden de bewoners weer de beschikking over gas. 

Gaskraan dicht 
In verband met de veiligheid was het noodzakelijk dat alle bewoners op het aangegeven tijdstip hun gaskraan hadden dichtgedraaid. Zij kregen hiertoe een oproep van het team van Van Vulpen in de brievenbus. Als de bewoners het kaartje achter het raam hadden gezet, werd gecontroleerd of de gasleiding was afgesloten. Stond er geen kaartje, dan riep Van Vulpen de hulp in van de afdeling Storing & Onderzoek van Stedin. De bewuste woning werd op dat moment niet aangesloten op de nieuwe gasleiding.

Communicatie
Niet alleen de communicatie met omwonenden was van belang voor de voortgang van het project. Vanwege de omvangrijke operatie, met twee sleuven per straat, is ook een goede afstemming met de opdrachtgevers van belang. Elke dinsdag om 13.00 uur bespraken zij met elkaar de voortgang en eventuele knelpunten. Dit kwam de kwaliteit van het werk zeker ten goede. 

Planning 
Fase 2 van het project start begin januari. Hierin zullen de werkzaamheden in dezelfde volgorde worden uitgevoerd. Het werk is naar verwachting in maart of april 2019 gereed.
 

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden