Van Vulpen voert eerste intersectieboring uit

In het Belgische Diest heeft Van Vulpen haar eerste intersectieboring uitgevoerd. De boring, met een lengte van 1280 meter, maakte onderdeel uit van een groot project in opdracht van bouwonderneming Denys. Het betrof de aanleg van een nieuw netwerk voor aardgastransporteur Fluxys.

In totaal zijn in opdracht van Denys zes gestuurde boringen gemaakt. De lengte van deze boringen liep uiteen van 580 tot 1280 meter. In elke boring is een DN600 stalen leiding ingetrokken ten behoeve van het nieuwe aardgas transportnet. Ook is een Ø200 HDPE leiding ingetrokken waarin een datatransportkabel is ingevoerd.

Boomse kleilaag
Van Vulpen bestudeerde in de planfase het bodemonderzoek dat Denys had laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de boring op dertien meter diepte door zeer vaste en klevende Boomse klei zou gaan. Boomse klei is een gelaagde, zeer slecht doorlatende kleigrond die onder andere in het noordoosten van België te vinden is. De boring zou een diepte gaan krijgen van circa 35 meter onder maaiveld.

Kans op blow-out vermijden
In het opgaande deel van de boring, kort voor het uittredepunt, zou de boring de snelweg E314 kruisen. Hier werd de kans op een blow-out reëel geschat. Een blow-out is het bezwijken van de grond boven de boorkop, met kans op verlies van boorvloeistof of het openscheuren van het maaiveld. Gezien de complexiteit van de bodem en de risico’s op blow-outs heeft Van Vulpen voorgesteld om een intersectieboring uit te voeren.      

Meet in the middle
Bij een intersectieboring wordt bij zowel het in- als uittredepunt een boormachine geplaatst. Zij boren naar elkaar toe en de boorkoppen treffen elkaar in het midden. Hierdoor wordt de techniek ook wel ‘meet in the middle’ genoemd.

Om de ‘meet in the middle’ mogelijk te maken worden beide boorkoppen uitgerust met gespecialiseerde, ondergrondse navigatieapparatuur. Als zij elkaar naderen, kan de ene boorkop op basis van plaatsbepaling in de boorgang van de andere boorkop worden gestuurd. Deze boorkop wordt dan langzaam teruggetrokken terwijl de andere boorkop door de ontstane boortunnel wordt geduwd. Op deze manier is een minder hoge vloeistofdruk in de boorgang nodig en is er ook minder kracht nodig om de pilotboring succesvol uit te voeren. Met deze techniek is het mogelijk om pilot-boringen met een lengte tot circa 4000 meter uit te voeren.

Succesvolle primeur
Het werd de allereerste intersectieboring voor Van Vulpen. Tijdens het uitvoeren van de pilotboring bleek dat de krachten die nodig waren om de Boomse kleilaag te doorboren zodanig groot waren, dat de boring zonder de ‘meet in the middle’-methode geen enkele kans van slagen had gehad. Dankzij de juiste inschatting van Van Vulpen is de pilotboring in één keer succesvol uitgevoerd. 

Vacatures

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

(Junior) Werkvoorbereider – onderdeel aansluitingen (M/V)
Als junior werkvoorbereider op het onderdeel aansluitingen ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het gehele proces van klantaansluitingen op het gas-, water- en elektriciteitsnetwerk. Je draagt zorg voor een optimale voorbereiding en planning van het werk en verleent administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering.

Uitvoerder
Als uitvoerder organiseer je op efficiënte, veilige en milieuverantwoorde wijze de voorbereiding en de uitvoering van de met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden. Je bent financieel werk- en projectverantwoordelijk en geeft dagelijks leiding aan meerdere ploegen.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden