Uitbreiding warmtetransportnet Alkmaar

In de omgeving van Alkmaar heeft Van Vulpen zes horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd in een nieuw tracé van het warmtetransportnet van HVC, een afval-, grondstoffen- en energiebedrijf dat duurzame warmte levert. Dankzij het nieuwe tracé kan HVC ook de buurgemeenten Langedijk en Heerhugowaard aansluiten op het warmtetransportnet. Medio 2016 heeft HVC de aanleg gegund aan Denys. Deze gaf Van Vulpen opdracht om de zes boringen in het tracé uit te voeren.

Het nieuwe tracé loopt van de nieuwbouwwijk Vroonermeer-Noord langs de N245 en buigt dan aan de zuidzijde van de gemeente Langedijk af richting het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn. Aan de overkant van het water sluit de leiding aan op het tracédeel naar Heerhugowaard. Bij de kruising met de Vroonermeerweg wordt een DN300xDN250 aftakking ingebouwd voor een later aan te leggen tracédeel.

Zes horizontaal gestuurde boringen
De nieuwe leidingen sluiten aan beide zijden aan op het bestaande Verbonden Pijp Systeem, bestaande uit 300mm staal in een 450mm HDPE mantel. Firma Denys heeft het grootste deel van het tracé aangelegd door open ontgraving. Van Vulpen is gevraagd om de benodigde zes gestuurde boringen uit te voeren. Het ging om drie verschillende locaties waarbij telkens zowel een aan- als afvoerleiding is geboord. Deze leidingen liggen parallel, op vijf meter afstand van elkaar. De boringen varieerden in lengte van 142 tot 276 meter. Op twee van de drie locaties is een weg gekruist.

Dolomiet
De derde boring ging onder het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn door. Deze vormde de grootste uitdaging. Reden was dat de in- en uittredepunten tweeënhalve meter onder de waterspiegel van het kanaal lagen. Als tijdens het boren een verbinding zou ontstaan met het kanaal, dan zou het kanaal leegstromen en de rivierenwijk in Heerhugowaard onder water komen te staan, als gevolg van communicerende vaten.

Om dit risico weg te nemen is besloten de boorvloeistof te verzwaren met Dolomiet. Het verzwaren van de boorvloeistof zorgde ervoor dat er voldoende tegendruk was voor het water van het kanaal. Normaal wordt in dit soort situaties een terpconstructie gebouwd. Het soortelijk gewicht van de boorvloeistof is door Van Vulpen bepaald tijdens de engineeringsfase. Het is afhankelijk van het waterpeil van het boezemwater en de diepte waarop de boring uitgevoerd moet worden.

Uitvoering
Alle zes de boringen zijn door Van Vulpen succesvol uitgevoerd. Firma Denys en energieleverancier HVC waren tevreden, evenals het waterschap Hollands Noorderkwartier dat het gebruik van Dolomiet aandachtig heeft gevolgd. 

Vacatures

Onderhoudsmonteur
Als onderhoudsmonteur verricht je allerlei vakkundig onderhoud en montagewerk aan gereedschap en materieel, variërend van een minigraver tot een 250-tons boorstelling, ter voorkoming van stagnatie in het werkproces en borging van gewenste kwaliteit.

Technisch Medewerker Materieeldienst
Als technisch medewerker voer je allerlei voorkomende onderhoud- en montagewerkzaamheden uit aan materieel en middelen van Van Vulpen ter ondersteuning van de monteurs. Je wordt hierbij direct aangestuurd door de Chef werkplaats.

Werkvoorbereider
Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden