Uitbreiding middenspanningsnet op toch al drukke Maasvlakte

Aan de Beerweg in het Rotterdamse Maasvlaktegebied heeft Van Vulpen onder lastige omstandigheden een uitbreiding in het middenspanningsnet gerealiseerd. Hiermee is het nieuwe trainingscentrum van Falck Safety Services en Falck Risc aangesloten op het energienetwerk.

De aan te leggen middenspanningskabels moesten een bestaande kabel- en leidingstrook kruisen, waarin al hoogspanningskabels en (hoofd)waterleidingen lagen. Het was voor de kabel- en leidingeigenaren vanzelfsprekend om deze hoogspanningskabels en waterleidingen zoveel mogelijk ongemoeid te laten. Daarom golden zeer strikte regels voor het werken in dit gebied, wat een bijzondere uitdaging opleverde voor Van Vulpen. De nieuwe middenspanningskabels moesten de leidingstrook bijvoorbeeld minimaal tweeëneenhalve meter aan de onderzijde kruisen.

Ontwerp goedgekeurd

In het voorbereidingstraject stelde Van Vulpen in nauw overleg met de kabel- en leidingeigenaren voor opdrachtgever Stedin de ontwerp- en vergunningstekeningen op. Ook schreef zij een plan van aanpak. Hierin werd ook een nieuw te plaatsen station meegenomen. Na goedkeuring hiervan, kon het werk aanvangen.

Overbelasting aanvoer materieel voorkomen

Van Vulpen liet niets aan het toeval over en nam ook voor de aanvoer van materieel speciale maatregelen. Om te voorkomen dat de belasting op de leidingstrook te hoog werd, is er een speciale rijbaan aangelegd. Deze bestond uit een combinatie van draglineschotten en stalen rijplaten.

Inzet zuigwagens 

Voor het graven van de sleuf onder de leidingstraat zijn zuigwagens ingezet. Graven met graafmachines zou teveel gevaar opleveren. De blootliggende bestaande kabels werden met extra zorg omringd. Waar nodig werden zij ingepakt of beschermd met een tijdelijke sleufbekisting die via een speciale techniek de grond werd ingezogen. Zo kon schade voorkomen worden.

Uiteindelijk is de opdracht naar volle tevredenheid van zowel opdrachtgever Stedin als alle belanghebbenden uitgevoerd.

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden