U bevindt zich hier:  Home|Uitbreiding bluswatersysteem Almelo

Uitbreiding bluswatersysteem Almelo

Nabij Almelo wordt het XL Businesspark Twente ontwikkeld. Een samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Borne en de provincie Overijssel bundelen hierin de krachten. Onderdeel van de ontwikkeling van XL Businesspark park Twente is de uitbreiding van het centrale bluswatersysteem. Van Vulpen nam eind 2017 de uitvoering van twee parallelle, horizontaal gestuurde boringen voor haar rekening.

Van Vulpen verrichtte de boringen in onderaannemer schap van GW Leidingtechniek, dat de aanleg van het leidingsysteem gegund kreeg. De beide boringen betroffen een DN400 gietijzeren leiding die onder de N741 doorloopt. De lengte van beide boringen is 120 meter. Er werd gebruik gemaakt van de 28 ton boorstelling die Van Vulpen in eigen beheer heeft.

Voorbereidingen
Begin december 2017 startte Van Vulpen met de voorbereidingen: het inrichten van het werkterrein en het aanvoeren van het boormateriaal, waarna er gestart kon worden om de horizontaal gestuurde boringen uit te voeren.

Uitvoering: minder wrijving
Inmiddels had de hoofdaannemer ervoor gezorgd dat beide leidingen samengesteld klaar lagen achter het uittredepunt van de boring.  Zo kon de intrekking direct aansluitend plaatsvinden. De samengestelde leidingen lagen  in een sleuf die gevuld was met water (zie foto). Doordat de leiding in het water dreef, werd de wrijving tijdens het intrekken verkleind en was er minder kracht nodig voor de intrekoperatie. 

Afronding
Op 12 en 14 december 2017 zijn beide boringen succesvol uitgevoerd en zijn de leidingen ingetrokken. Hierna kon de hoofdaannemer verder gaan met de aanleg van het nieuwe tracé. 

Vacatures

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

(Junior) Werkvoorbereider – onderdeel aansluitingen (M/V)
Als junior werkvoorbereider op het onderdeel aansluitingen ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het gehele proces van klantaansluitingen op het gas-, water- en elektriciteitsnetwerk. Je draagt zorg voor een optimale voorbereiding en planning van het werk en verleent administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering.

Uitvoerder
Als uitvoerder organiseer je op efficiënte, veilige en milieuverantwoorde wijze de voorbereiding en de uitvoering van de met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden. Je bent financieel werk- en projectverantwoordelijk en geeft dagelijks leiding aan meerdere ploegen.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden