U bevindt zich hier:  Home|Uitbreiding bluswatersysteem Almelo

Uitbreiding bluswatersysteem Almelo

Nabij Almelo wordt het XL Businesspark Twente ontwikkeld. Een samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Borne en de provincie Overijssel bundelen hierin de krachten. Onderdeel van de ontwikkeling van XL Businesspark park Twente is de uitbreiding van het centrale bluswatersysteem. Van Vulpen nam eind 2017 de uitvoering van twee parallelle, horizontaal gestuurde boringen voor haar rekening.

Van Vulpen verrichtte de boringen in onderaannemer schap van GW Leidingtechniek, dat de aanleg van het leidingsysteem gegund kreeg. De beide boringen betroffen een DN400 gietijzeren leiding die onder de N741 doorloopt. De lengte van beide boringen is 120 meter. Er werd gebruik gemaakt van de 28 ton boorstelling die Van Vulpen in eigen beheer heeft.

Voorbereidingen
Begin december 2017 startte Van Vulpen met de voorbereidingen: het inrichten van het werkterrein en het aanvoeren van het boormateriaal, waarna er gestart kon worden om de horizontaal gestuurde boringen uit te voeren.

Uitvoering: minder wrijving
Inmiddels had de hoofdaannemer ervoor gezorgd dat beide leidingen samengesteld klaar lagen achter het uittredepunt van de boring.  Zo kon de intrekking direct aansluitend plaatsvinden. De samengestelde leidingen lagen  in een sleuf die gevuld was met water (zie foto). Doordat de leiding in het water dreef, werd de wrijving tijdens het intrekken verkleind en was er minder kracht nodig voor de intrekoperatie. 

Afronding
Op 12 en 14 december 2017 zijn beide boringen succesvol uitgevoerd en zijn de leidingen ingetrokken. Hierna kon de hoofdaannemer verder gaan met de aanleg van het nieuwe tracé. 

Vacatures

Vacature Technisch Medewerker Materieeldienst
Als technisch medewerker voer je allerlei voorkomende onderhoud- en montagewerkzaamheden uit aan materieel en middelen van Van Vulpen ter ondersteuning van de monteurs. Je wordt hierbij direct aangestuurd door de Chef werkplaats.

Vacature Assistent Materieelbeheerder
Als assistent materieelbeheerder ondersteun je de materieelbeheerder bij zijn werkzaamheden en ben je mede verantwoordelijk voor het beheer van het wagen- en materieelpark van Van Vulpen.

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden