Smalle straat Giessenburg voorzien van leidingtracé

De gemeente Giessenlanden wil eind 2017 de riolering aan de Peursumseweg in Giessenburg vervangen. Punt is dat de Peursumseweg smal is, dat er aan weerszijden woningen staan en dat er nauwelijks uitwijkmogelijkheden zijn. Als de weg dan toch open ligt, kan het oude leidingtracé ook maar beter meteen vervangen worden.  Een mooie opdracht voor Van Vulpen.

In april 2017 is Van Vulpen met de werkzaamheden gestart. Eerst is het nieuwe tracé uitgegraven, naast het oude leidingtracé. Daarna zijn de uitritten van alle woningen voorzien van rijplaten die over de sleuf gelegd zijn.

Huisaansluitingen overzetten
Vervolgens zijn in de sleuf de gas- en elektriciteitsleidingen van netbeheerder Stedin en de waterleiding van drinkwaterbedrijf Oasen aangelegd. Zodra het nieuwe leidingtracé in gebruik is genomen, worden alle huisaansluitingen overgezet van het oude op het nieuwe tracé, waarbij een aantal huisaansluitingen helemaal vernieuwd worden. Daarna wordt het oude tracé verwijderd.

Deze laatste fase vindt overigens pas plaats als de gemeente de nieuwe riolering gaat aanleggen op de plaats van het oude leidingtracé.

Omgevingsmanagement
De Peursumseweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor verkeer, met uitzondering van omwonenden. De sleuf is door Van Vulpen afgezet met plastic barriers die de veiligheid vergroten, maar tegelijkertijd weinig ruimte innemen. Op een aantal plekken langs het tracé zijn uitwijkplaatsen gemaakt zodat auto’s elkaar kunnen passeren. Van Vulpen realiseerde voor het hele traject de engineering, omgevingsmanagement en uitvoering. De goede afstemming met de gemeente Giessenlanden en overige belanghebbenden stond hierbij centraal.

Vacatures

Service Coördinator
De Service Coördinator organiseert op efficiënte en veilige wijze het beheer van het wagen- en materieelpark, houdt toezicht op het onderhoud van het terrein en de gebouwen waarbij enerzijds gestreefd wordt naar minimalisatie van de kosten en anderzijds naar maximalisatie van de kwaliteit.

Medewerker Logistiek
Als medewerker Logistiek ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het magazijn en terrein. Het team Logistiek bestaat uit 6 personen.

Uitvoerder
Als uitvoerder organiseer je op efficiënte, veilige en milieuverantwoorde wijze de voorbereiding en de uitvoering van de met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden. Je bent financieel werk- en projectverantwoordelijk en geeft dagelijks leiding aan meerdere ploegen.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden