Saneren gas- en waterleidingen Oosterhout

In opdracht van Brabant Water en Enexis heeft Van Vulpen ruim drie kilometer aan gas- en waterleidingen in de Oosterhoutse wijk Slotjes Midden vervangen. Deze naoorlogse wijk wordt door de gemeente opgeknapt. Het vervangen van de oude asbestcement en gietijzeren gas- en waterleidingen door PVC is een belangrijke stap in de sanering. Het werk is inmiddels gereed.

Omdat de wijkbewoners de afgelopen jaren al diverse overlast gevende werkzaamheden moesten ondergaan, stelde de gemeente strenge eisen aan het vervangen van de leidingen. Bewoners moesten zo min mogelijk last ondervinden van de werkzaamheden en de straten mochten bij voorkeur maar één keer openliggen. Voor het vervangen van zowel een gas- als een waterleiding is dat geen sinecure. In overleg met de opdrachtgevers koos Van Vulpen daarom voor het gebruik van gas- en waterblazen.

Gas- en waterblazen
Met deze techniek is het mogelijk om het trottoir of wegdek over een bepaalde lengte te ontgraven en de leidingen aan beide kanten af te dichten met een blaas. De leidingdelen ertussen worden dan vervangen, waarna de blazen worden verwijderd en de sleuf vervolgens weer wordt gedicht. Bij de traditionele manier van aanleggen moet een straat soms wel twee of drie keer open.

Afschermen met doeken
Om nog verder tegemoet te komen aan de eis dat bewoners zo min mogelijk overlast zouden ervaren, is ook het materiaaldepot aangepast aan de omgeving. Hiervoor heeft Van Vulpen speciale doeken laten maken, waardoor het depot minder opviel. Zo is de overlast voor de buurt zo veel mogelijk beperkt gebleven.

Inloopuur
Belangrijk onderdeel van elk werk is het informeren van omwonenden. In overleg met Brabant Water, Enexis en de gemeente Oosterhout is gekozen voor een wekelijks inloopuur. Tijdens dit inloopuur was de voorman van Van Vulpen aanwezig om de werkzaamheden toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Speciaal voor dit inloopuur plaatste Van Vulpen een bouwunit waarin bewoners de werktekeningen konden bekijken.

Verdere reconstructie
Het vervangen van de leidingen startte in oktober 2016. De werkzaamheden zijn in februari 2017 afgerond. Na deze werkzaamheden is de gemeente verder gegaan met de reconstructie van de wijk. 

Vacatures

Onderhoudsmonteur
Als onderhoudsmonteur verricht je allerlei vakkundig onderhoud en montagewerk aan gereedschap en materieel, variërend van een minigraver tot een 250-tons boorstelling, ter voorkoming van stagnatie in het werkproces en borging van gewenste kwaliteit.

Technisch Medewerker Materieeldienst
Als technisch medewerker voer je allerlei voorkomende onderhoud- en montagewerkzaamheden uit aan materieel en middelen van Van Vulpen ter ondersteuning van de monteurs. Je wordt hierbij direct aangestuurd door de Chef werkplaats.

Werkvoorbereider
Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden