Saneren gas- en waterleidingen Oosterhout

In opdracht van Brabant Water en Enexis heeft Van Vulpen ruim drie kilometer aan gas- en waterleidingen in de Oosterhoutse wijk Slotjes Midden vervangen. Deze naoorlogse wijk wordt door de gemeente opgeknapt. Het vervangen van de oude asbestcement en gietijzeren gas- en waterleidingen door PVC is een belangrijke stap in de sanering. Het werk is inmiddels gereed.

Omdat de wijkbewoners de afgelopen jaren al diverse overlast gevende werkzaamheden moesten ondergaan, stelde de gemeente strenge eisen aan het vervangen van de leidingen. Bewoners moesten zo min mogelijk last ondervinden van de werkzaamheden en de straten mochten bij voorkeur maar één keer openliggen. Voor het vervangen van zowel een gas- als een waterleiding is dat geen sinecure. In overleg met de opdrachtgevers koos Van Vulpen daarom voor het gebruik van gas- en waterblazen.

Gas- en waterblazen
Met deze techniek is het mogelijk om het trottoir of wegdek over een bepaalde lengte te ontgraven en de leidingen aan beide kanten af te dichten met een blaas. De leidingdelen ertussen worden dan vervangen, waarna de blazen worden verwijderd en de sleuf vervolgens weer wordt gedicht. Bij de traditionele manier van aanleggen moet een straat soms wel twee of drie keer open.

Afschermen met doeken
Om nog verder tegemoet te komen aan de eis dat bewoners zo min mogelijk overlast zouden ervaren, is ook het materiaaldepot aangepast aan de omgeving. Hiervoor heeft Van Vulpen speciale doeken laten maken, waardoor het depot minder opviel. Zo is de overlast voor de buurt zo veel mogelijk beperkt gebleven.

Inloopuur
Belangrijk onderdeel van elk werk is het informeren van omwonenden. In overleg met Brabant Water, Enexis en de gemeente Oosterhout is gekozen voor een wekelijks inloopuur. Tijdens dit inloopuur was de voorman van Van Vulpen aanwezig om de werkzaamheden toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Speciaal voor dit inloopuur plaatste Van Vulpen een bouwunit waarin bewoners de werktekeningen konden bekijken.

Verdere reconstructie
Het vervangen van de leidingen startte in oktober 2016. De werkzaamheden zijn in februari 2017 afgerond. Na deze werkzaamheden is de gemeente verder gegaan met de reconstructie van de wijk. 

Vacatures

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Medewerker Logistiek
Als medewerker Logistiek ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het magazijn en terrein. Het team Logistiek bestaat uit 6 personen.

Uitvoerder
Als uitvoerder organiseer je op efficiënte, veilige en milieuverantwoorde wijze de voorbereiding en de uitvoering van de met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden. Je bent financieel werk- en projectverantwoordelijk en geeft dagelijks leiding aan meerdere ploegen.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden