Nieuwe leidingen voor vogelwijk Groot-Ammers

Toen de gemeente Molenwaard in de vogelwijk van Groot-Ammers nieuwe riolering wilde ingraven, bleek dit onmogelijk te zijn door de aanwezigheid van grote hoeveelheden hoogovenslakken in de bodem. Hoogovenslakken zijn het restant van de reactie tussen steenkool en erts en ontstaan bij de productie van ruw ijzer in een hoogoven. Om deze te kunnen verwijderen, moesten alle aanwezige leidingen worden omgelegd. Van Vulpen tekende voor de opdracht.

Het waren een paar zware maanden voor de bewoners van de Reigerstraat, Nachtegaalstraat en Zwaluwensingel in het dorp Groot-Ammers. Niet alleen werd de straat voor hun huis opengebroken en ontgraven, ook moesten er tijdelijk noodleidingen door hun voortuin worden gelegd.

Handmatig opgraven
De maatregel was nodig omdat de gemeente Molenwaard de riolering wilde vernieuwen. Dit bleek onmogelijk door de in de grond aanwezige hoogovenslakken. Kabels en leidingen van KPN, Ziggo, gas, water en elektriciteit moesten daarom grotendeels handmatig worden opgegraven om uiteindelijk de hoogovenslakken te kunnen verwijderen en de nieuwe riolering aan te kunnen leggen.

Communicatie met omwonenden
In mei 2016 begon Van Vulpen met de voorbereidingen. Hoewel Van Vulpen de communicatie steeds vaker zelf in eigen hand houdt om de opdrachtgever te ontzorgen, pakte de gemeente dit nu zelf op. Zij heeft bewonersavonden georganiseerd en was tevens aanspreekpunt bij vragen en klachten.

Nieuwe kabels en leidingen
Voor de zomervakantie zijn vervolgens straat voor straat noodleidingen aangelegd in de voortuinen en werden de zestig betrokken woningen hier tijdelijk op aangesloten. Na de vakantie legde de civieltechnische aannemer de riolering en kon Van Vulpen nieuwe kabels en leidingen aanleggen voor alle betrokken netbeheerders en leveranciers. Dit vereiste een nauwkeurige afstemming met alle betrokkenen. Begin oktober 2016 waren alle zestig woningen, conform planning, weer aangesloten op de definitieve kabels en leidingen en kon de stratenmaker het werk afronden.

   

Vacatures

Onderhoudsmonteur
Als onderhoudsmonteur verricht je allerlei vakkundig onderhoud en montagewerk aan gereedschap en materieel, variërend van een minigraver tot een 250-tons boorstelling, ter voorkoming van stagnatie in het werkproces en borging van gewenste kwaliteit.

Technisch Medewerker Materieeldienst
Als technisch medewerker voer je allerlei voorkomende onderhoud- en montagewerkzaamheden uit aan materieel en middelen van Van Vulpen ter ondersteuning van de monteurs. Je wordt hierbij direct aangestuurd door de Chef werkplaats.

Werkvoorbereider
Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden