Nieuwe hoogspanningsleiding tussen Eemhsaven en Vierverlaten

In het Eemshavengebied en op zee wordt zoveel stroom opgewekt dat er een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig is om deze stroom te transporteren naar gebruikers in de rest van het land. Energiebeheerder TenneT vervangt daarom de huidige 220 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten door een 380 kV-verbinding. Van Vulpen BV voert in dit nieuwe tracé de horizontaal gestuurde boringen uit.

TenneT vervangt niet alleen het bestaande leidingtracé, maar breidt ook het hoogspanningsstation Vierverlaten uit met een 380 kV-gedeelte. Dit nieuwe deel wordt opgehoogd met een zandpakket van circa 1,6 meter. De gestuurde boringen moeten op een dusdanige diepte worden aangebracht dat de invloed van het ophogen minimaal is.

Vier boringen

In de eerste fase zijn vier horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd. Het gaat om twee lange boringen met een lengte van 360 meter en twee kortere van elk 40 meter. Begin januari 2018 is Van Vulpen begonnen met de voorbereidingen. Op 22 en 23 januari zijn de twee langste pilotboringen uitgevoerd. Hierin zijn op 26 en 31 januari per geruimde boortunnel vier mantelbuizen Ø200 PE ingetrokken.

Tevens zijn er ook de kortere boringen uitgevoerd. Per boortunnels zijn hier drie  mantelbuizen Ø200 PE en één mantelbuis Ø125 PE ingetrokken.

Samen sterk

Van Vulpen BV is in dit project de samenwerking aangegaan met de Zuidlarense aannemer Alsema BV. Van Vulpen tekende voor de gestuurde boringen, Alsema trekt de kabels en verzorgt de uiteindelijk aansluiting op de beide hoogspanningsstations.

Vacatures

Onderhoudsmonteur
Als onderhoudsmonteur verricht je allerlei vakkundig onderhoud en montagewerk aan gereedschap en materieel, variërend van een minigraver tot een 250-tons boorstelling, ter voorkoming van stagnatie in het werkproces en borging van gewenste kwaliteit.

Technisch Medewerker Materieeldienst
Als technisch medewerker voer je allerlei voorkomende onderhoud- en montagewerkzaamheden uit aan materieel en middelen van Van Vulpen ter ondersteuning van de monteurs. Je wordt hierbij direct aangestuurd door de Chef werkplaats.

Werkvoorbereider
Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden