Kabels en leidingen vervangen voor Stedin, Dunea in Hof van Delftstraat Nootdorp

In het kader van het lopende brossaneringsprogramma van Stedin dienen alle brosse leidingen in het gasnet van Stedin voor 2029 vervangen te zijn. Waterbedrijf Dunea gaat werkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte op de locatie Hof van Delftstraat en omstreken, wat voor Stedin de gelegenheid biedt om in combinatie met de werkzaamheden van Dunea het brosse gasnet te saneren. Tevens wordt gebruik gemaakt om de aansluitingen van de te saneren gashoofdleiding te controleren of, indien nodig, te vervangen.

Stedin heeft Van Vulpen opdracht gegeven de engineering volledig te verzorgen op basis van een aangeleverd Functioneel Ontwerp (programma van eisen), wat door Asset Management van Stedin is opgesteld.

De afdeling engineering  van Van Vulpen hebben een tracé onderzoek, voorontwerp en definitief ontwerp opgesteld. Ook het uitvoeren van een bodemonderzoek en het opstellen van een vervuilingsadvies zijn onderdeel van de opdracht. Dunea drinkwater bedrijf heeft de engineering zelf verzorgd.

Plangebied Hof van Delfstraat en omstreken.

De werkzaamheden omvatten +/- 2950 meter solo en combi sleuf.

277 primaire gasaansluitingen te controleren en te archiveren in het GIS systeem.

+/- 2650 meter asbestcementleiding verwijderen en te vervangen.

+/- 2650 bros gietijzer verwijderen en vervangen.

+/- 1500 meter noodleiding leggen om de waterleveranties te waarborgen.

Op dit moment zijn de werkzaamheden in volle gang en naar verwachting worden deze in het voorjaar van 2018 afgerond.

Vacatures

Onderhoudsmonteur
Als onderhoudsmonteur verricht je allerlei vakkundig onderhoud en montagewerk aan gereedschap en materieel, variërend van een minigraver tot een 250-tons boorstelling, ter voorkoming van stagnatie in het werkproces en borging van gewenste kwaliteit.

Technisch Medewerker Materieeldienst
Als technisch medewerker voer je allerlei voorkomende onderhoud- en montagewerkzaamheden uit aan materieel en middelen van Van Vulpen ter ondersteuning van de monteurs. Je wordt hierbij direct aangestuurd door de Chef werkplaats.

Werkvoorbereider
Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden