Geïntegreerd contract voor aanleg persleiding in Utrecht

De RWZI Maarssenbroek wordt in de toekomst buiten gebruik gesteld. Het water dat nu nog hier wordt gezuiverd, gaat dan naar de RWZI Leidsche Rijn, aan de andere kant van de A2. De nieuwe leiding moet dit mogelijk maken.

Nieuw, efficiënter voorstel
De te overbruggen afstand was 940 meter. Maar dan wel onder de A2 door en onder de omringende geluidswallen door. Het oorspronkelijke plan van de opdrachtgever was om dit in twee boringen uit te voeren. Van Vulpen deed als tegenvoorstel om er één lange horizontaal gestuurde boring van te maken. Dit plan zou een kortere doorlooptijd kennen, was veiliger, goedkoper en zou voor minder overlast zorgen voor omliggende bedrijven. Slechts met één bedrijf hoefden vervolgens afspraken over de bereikbaarheid gemaakt te worden. Het Hoogheemraadschap ging hiermee akkoord. De nieuwe persleiding is in juli 2018 opgeleverd.

Conform UAV-gc 
Van Vulpen heeft goede ervaringen met de UAV-gc werkwijze. Bij dit soort geïntegreerde contracten worden meerdere fasen van het bouwproces gebundeld in één opdracht. De opdrachtgever beschrijft de eisen en verwachtingen, de opdrachtnemer bepaalt hoe het uitgevoerd wordt en neemt het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering voor haar rekening. Een dergelijke samenwerking betekent een verschuiving in de verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend vindt regelmatig afstemmingsoverleg plaats. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven zeer tevreden te zijn met deze vorm van samenwerking.
 

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden