Alternatief tracé voor kruising Het Scheur

In de nabije toekomst start de aanleg van de Blankenburgtunnel ter hoogte van Rozenburg. De tunnel onder waterweg Het Scheur moet de Beneluxtunnel en de Botlektunnel ontlasten en het havengebied beter bereikbaar maken. Voor gestart kon worden met de aanleg, moest eerst een bestaande transportleiding DN600 van Evides verlegd worden. In september 2017 is de intersectieboring succesvol uitgevoerd.

Vanuit optimalisatie van het drinkwatertransportnet van Evides is gekozen voor een meer westelijk gelegen tracé tussen het centrum van Rozenburg en Maassluis. Bijkomende opdracht was om de nieuwe Ø600mm stalen, gecementeerde leiding in Maassluis aan te sluiten op de bestaande Ø500mm drinkwatertransportleiding.

Alternatief tracé

Een van de uitdagingen in het werk lag in het bepalen van de optimale uitleglocatie. De transportleiding moest in zijn geheel ingetrokken worden en daarom moest de gehele lengte van circa 1100 meter ergens uitgelegd kunnen worden. Het centrum van Rozenburg was hiervoor niet geschikt en aan de kant van Maassluis zou een watergebied teveel overlast ondervinden van de voorbereidingen. Uiteindelijk stelde Van Vulpen binnen het bouwteam voor om niet een horizontale, maar iets gekromde boring uit te voeren. Dit bleek uiteindelijk de beste oplossing; voor milieu, belanghebbenden en portemonnee.

Samenwerking in bouwteam

Het bouwteam dat de klus voorbereidde, bestond uit vertegenwoordigers van Van Vulpen, opdrachtgever Evides en ingenieursbureau Rotterdam Engineering. Namens Van Vulpen zaten in dit bouwteam specialisten op het gebied van gestuurd boren, engineering en aanleg. Van Vulpen tekende in 2016 al voor de werkplannen en uitvoeringstekeningen. In de engineeringsfase is daar een technische werkmethodebeschrijving aan toegevoegd. Hierin zijn de in het bestek omschreven eisen en voorwaarden nader getoetst. Dat was ook het moment waarop binnen het bouwteam het alternatieve tracé bepaald werd. 

 

Vacatures

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Vacature vrachtwagenchauffeur (nationaal)
Als vrachtwagenchauffeur bij Van Vulpen draag je zorg voor het ophalen en afleveren, en het laden en lossen, van materialen op diverse werklocaties van Van Vulpen. De werklocaties variëren van woonwijk tot industrieterrein, van platteland tot in de randstad, met name in Nederland en af en toe in België.

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden