U bevindt zich hier:  Home|Projecten

Projecten

3-11-2016

Terreinleidingen zuiveringsstation Schuwacht

In oktober 2015 startte drinkwaterbedrijf Oasen met de bouw van het nieuwe zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan de Lek. Begin maart is Van Vulpen op de bouwlocatie gestart met het aanleggen van terreinleidingen.

17-10-2016

Leidingen verlegd voor verbreding A10

Bij knooppunt Amsterdam Amstel wordt de snelweg A10 verbreed. Op de plek van de nieuwe rijbaan lag een 150 kV-route van Tennet/Alliander en een glasvezelkabel. Dit tracé moest verplaatst worden. Van Vulpen kreeg in maart van Alsema B.V. de opdracht om drie gestuurde boringen uit te voeren.

15-9-2016

Van Vulpen behaalt CO2 Prestatieladder niveau 4

Van Vulpen is sinds 2013 gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder op niveau 3. Gelet op het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen was het daarom hoog tijd voor een volgende stap.

26-8-2016

Sanering Mallegatpark

Om te voorkomen dat een omvangrijke bodemverontreiniging in het Mallegatpark in Rotterdam het grondwater vervuilt, heeft de gemeente Rotterdam het terrein volledig laten saneren. Deels is dit gedaan door afgraving en reiniging.

20-7-2016

Beschadigde lagedrukleiding vervangen in Dordrecht

Aan de Baanhoek in Dordrecht, een uitdagend gebied vol leidingen en met veel belanghebbenden, heeft Van Vulpen in opdracht van Stedin een horizontaal gestuurde boring uitgevoerd om een beschadigde lagedruk gasleiding te vervangen. De boring is eind maart 2016 gerealiseerd.

Vacatures

Milieucoördinator
Als milieucoördinator ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van veiligheid- en gezondheidsplannen (V&G-plannen) t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden in verontreinigde grond. Je verstrekt in- en extern advies over veiligheids- en milieukundige vraagstukken.

Werkvoorbereider
Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering.

(Junior) Werkvoorbereider
Als junior werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden