CO2 Prestatieladder

Maatschappelijk en milieubewust ondernemen wordt steeds belangrijker in de maatschappij. Ook Van Vulpen vindt het belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

3.B.2. Energiemanagement Actieplan

Download hier uw document

2.C.1. Beleidsverklaring

Download hier uw document

3.C.1. Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2012

Download hier uw document

3.C.1. Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Download hier uw document

3.C.1. Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013

Download hier uw document

3.C.1. Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013

Download hier uw document

3.C.1. Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014

Download hier uw document

3.C.1. Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014

Download hier uw document

3.C.1. & 4.B.2 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015

Download hier uw document

3.C.1. & 4.B.2 Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari - juni 2016

Download hier uw document

3.C.1. & 4.B.2 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2016

Download hier uw document

3.C.1. & 4.B.2. Voortgangsrapportage Carbon Footprint Q1-Q2 20173

Download hier uw document

3.C.1. & 4.B.2.Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2017

Download hier uw document

CO2 Bewust certificaat, niveau 4

Download hier uw document

Voor de publicaties op de SKAO-website verwijzen wij naar de link: https://www.skao.nl/

3.D.1. Initiatieven

Het Nieuwe Rijden
Het Nieuwe Rijden stimuleert automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-efficiënter aankoop, reis- en rijgedrag. Van Vulpen draagt bij aan Het Nieuwe Rijden door haar medewerker hier continu op te wijzen. Daarnaast worden de beroepschauffeurs getraind om veilig te rijden en bewust om te gaan met brandstofverbruik.

Easy Drive
Alle bedrijfsbussen van Van Vulpen zijn voorzien van het brandstofmanagementsysteem Easy Drive. Dit is een systeem waarbij chauffeurs via een scherm in het voertuig een scorebeoordeling krijgen van hun rijstijl en zo gestimuleerd worden om zuinig te rijden.
Easy Drive meet het rijgedrag van de bestuurder aan de hand van:
- Stationair draaien
- Snelheid
- Toerental
- Cruisecontrol
- Remmen
- Versnellen
Daarnaast is door Van Vulpen zeer bewust gekozen voor een actieve coaching van de chauffeurs door een externe coach. Door deze coaching wordt de chauffeur op een positieve manier gemotiveerd en geholpen om zijn rijstijl te verbeteren en zo zijn verbruik te reduceren.


Duurzameleverancier.nl
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien we ook bij de opdrachtgevers in de bouwsector. Duurzame Leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld om milieubelasting te verminderen. Via deze website kunnen bedrijven zelf een CO2 Footprint berekenen en de eigen Footprint vergelijken met andere deelnemers aan het initiatief. Van Vulpen gebruikt deze website voor het berekenen van de CO2 Footprint en steunt dit initiatief.

Vacatures

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

(Junior) Werkvoorbereider – onderdeel aansluitingen (M/V)
Als junior werkvoorbereider op het onderdeel aansluitingen ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het gehele proces van klantaansluitingen op het gas-, water- en elektriciteitsnetwerk. Je draagt zorg voor een optimale voorbereiding en planning van het werk en verleent administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering.

Uitvoerder
Als uitvoerder organiseer je op efficiënte, veilige en milieuverantwoorde wijze de voorbereiding en de uitvoering van de met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden. Je bent financieel werk- en projectverantwoordelijk en geeft dagelijks leiding aan meerdere ploegen.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden