U bevindt zich hier:  Home|Kwaliteit Veiligheid en Milieu

Kwaliteit Veiligheid en Milieu

Het beleid omtrent Kwaliteit, Veiligheid en Milieu is er binnen Van Vulpen op gericht de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en het welzijn van medewerkers, inleenkrachten, onderaannemers en derden te optimaliseren waarbij continu proactief rekening wordt gehouden met de omgeving waarin zij acteren.

Van Vulpen is onder andere gecertificeerd voor de BRL, ISO 14001, VCA** en CO2 Prestatieladder waardoor veiligheid, gezondheid en milieu volledig geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering van Van Vulpen waarbij er gestreefd wordt naar continue verbetering van het KAM-Managementsysteem.

Binnen Van Vulpen staat de veiligheid van de medewerkers voorop en een goed uitgewerkt en toegepast veiligheidsbeleid kan en mag hierin niet ontbreken. Vanaf de eerste voorbereidingen van een werk wordt al nagedacht over hoe de risico’s op de werken zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Op de projecten dient iedereen zich aan de veiligheidsregels en –voorschriften van Van Vulpen te houden. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij veilig handelen, maar vooral ook veilig te denken.

Er is binnen Van Vulpen oog voor de omgeving waarin geacteerd wordt en Van Vulpen is zich er bewust van dat de activiteiten die uitgevoerd worden invloed hebben op het milieu en de leefomgeving. Er vindt dan ook altijd een maximale inspanning plaats om  milieuverontreiniging te voorkomen en de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Van Vulpen streeft ernaar om de CO2 emissie te verminderen door doeltreffende maatregelen te treffen die betrekking hebben op het reduceren van het brandstofverbruik van het materieel en het terugdringen van het energieverbruik.

Vacatures

(Junior) Planner
Als planner ben je verantwoordelijk voor het plannen van zowel medewerkers en materiële zaken voor onze grote en kleine projecten. Daarnaast plan je transporten in. Je bent direct aanspreekpunt m.b.t. planning voor medewerkers, uitvoerders / werkvoorbereiders en onderaannemers.

Tekenaar
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het op een juiste manier opnemen en verwerken van revisie. Je draagt zorg voor het correct aanleveren van de meetgegevens en je vervaardigt tekeningen op basis van informatie verkregen uit instructie, revisie en/of eigen waarneming.

Werkvoorbereider
Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden