Nieuws

Leidingen verlegd voor verbreding A10

Van Vulpen behaalt CO2 Prestatieladder niveau 4

Sanering Mallegatpark

Beschadigde lagedrukleiding vervangen in Dordrecht

Glasvezel voor Rijkswaterstaat

Aanleg evenementenzone Breda

Aanleg bierleiding door hartje Brugge

Warmteleidingen voor studentenwoningen Amsterdam

Aanschaf nieuwe schaftwagens met zonnepanelen

Stroom voor nieuw gemaal Nieuw-Lekkerland

Gecertificeerd werken in de verontreinigde grond

Dijkverzwaring Kinderdijk - Schoonhovense veer

Aanschaf hybride lichtmastwagens

Ondertekening raamovereenkomst Stedin

Boogboring met gecementeerde leiding

Nieuwe gas- en waterleiding onder Veerse Meer

Waterleiding Sliedrecht veilig buiten gebruik

110 kV Kabeltracé Coevorden – Hardenberg

Polyfill-techniek ingezet bij wijksanering Breda

Intrekken van een DN1200 in Sammeron (Frankrijk)

Slimme elektriciteitsnetten in Dordrecht en Zwijndrecht

Van Vulpen wint Health, Safety & Environment award

Vervangen drinkwatertransportleiding in Arnhem

HDD waterleiding boringen te Drenthe

Acht gestuurde boringen voor Total Raffinaderij Antwerpen

Kwelstroom gestopt in Alphen aan den Rijn

Kabelverbinding voor offshore windparken Eemshaven

Sanering transportleiding Papendrecht

Aanleg kortsluitroute bronwaterleiding Dordrecht

Van Vulpen vindt aansluiting bij 24-uurs proces Synfra

Nieuw leidingdeel ‘slagader’ bij Alphen aan den Rijn

Hoogspanningsroutes in Apeldoorn verkabeld

Drie horizontaal gestuurde boringen voor Gasunie

Vier boringen DN1000 uitgevoerd in België

Actieve coaching leidt tot forse brandstofbesparing

Overzicht nieuws
Van Vulpen at Work
U bevindt zich hier:  Home

Van Vulpen is als multidisciplinaire en innovatieve aannemer uw dienstverlener in het slagvaardig aanleggen en onderhouden van infrastructurele netwerken voor het transport en de distributie van energie, water, gas, warmte, verlichting, data- en telecomverkeer.

Van idee tot ontwerp, van uitvoering tot beheer, Van Vulpen beschikt over diverse specialisaties waardoor zij in staat is turn-key projecten voor haar opdrachtgevers uit te voeren. Van Vulpen heeft in haar opdrachten veelvuldig de verantwoordelijkheid in meer dan één fase.

Het bieden van leveringszekerheid is voor onze opdrachtgevers van groot belang. Van Vulpen draagt als dienstverlener de medeverantwoordelijkheid om aan deze eis te kunnen voldoen, waarbij de geleverde kwaliteit een essentiële rol speelt. Bewaking van de kwaliteit wordt uitgeoefend door geïntegreerde beheersystemen en procedures.

Een veranderende markt is van invloed op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Van Vulpen speelt continu in op de veranderende rol door met haar bedrijfsprocessen aan te sluiten op de behoefte van de opdrachtgever met als doel om hem zoveel mogelijk te ontzorgen.

De servicegerichte instelling en multidisciplinaire expertise in combinatie met vakkundige medewerkers maken Van Vulpen de geschikte partner voor werkzaamheden op het gebied van infrastructuur in heel Nederland.

Vacatures

(Junior) Werkvoorbereider
Als junior werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering.

Calculator
Als Calculator ben je verantwoordelijk voor het berekenen van kostprijzen, waarbij gestreefd wordt naar een minimalisatie van kosten met instandhouding van de gewenste kwaliteit van de te leveren diensten en producten.

(Senior) Engineer
Als engineer ben je verantwoordelijk voor het op een zorgvuldige en technische verantwoorde wijze ontwerpen en uitwerken van complexe constructies, eventueel aan de hand van bestekken. Je verstrekt in- en extern advies over complexe technische installaties.

Overzicht vacatures
Jubileum banner

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden