U bevindt zich hier:  Home

Van Vulpen is als multidisciplinaire en innovatieve aannemer uw dienstverlener in het slagvaardig aanleggen en onderhouden van infrastructurele netwerken voor het transport en de distributie van energie, water, gas, warmte, verlichting, data- en telecomverkeer.

Van idee tot ontwerp, van uitvoering tot beheer, Van Vulpen beschikt over diverse specialisaties waardoor zij in staat is turn-key projecten voor haar opdrachtgevers uit te voeren. Van Vulpen heeft in haar opdrachten veelvuldig de verantwoordelijkheid in meer dan één fase.

Het bieden van leveringszekerheid is voor onze opdrachtgevers van groot belang. Van Vulpen draagt als dienstverlener de medeverantwoordelijkheid om aan deze eis te kunnen voldoen, waarbij de geleverde kwaliteit een essentiële rol speelt. Bewaking van de kwaliteit wordt uitgeoefend door geïntegreerde beheersystemen en procedures.

Een veranderende markt is van invloed op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Van Vulpen speelt continu in op de veranderende rol door met haar bedrijfsprocessen aan te sluiten op de behoefte van de opdrachtgever met als doel om hem zoveel mogelijk te ontzorgen.

De servicegerichte instelling en multidisciplinaire expertise in combinatie met vakkundige medewerkers maken Van Vulpen de geschikte partner voor werkzaamheden op het gebied van infrastructuur in heel Nederland.

Vacatures

Werkvoorbereider Kabels en Leidingen
Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering.

Coördinator milieu
Als coördinator milieu ben je verantwoordelijk voor het op een zorgvuldige en verantwoorde wijze uitwerken van de benodigde veiligheid-, gezondheid- en milieuplannen (VGM-plannen) t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden in vervuilde grond.

Werkvoorbereider Gestuurd Boren
Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering.

Overzicht vacatures
animatie gif buttons

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden