U bevindt zich hier:  Home|Activiteiten|Verlichtingstechnieken

Verlichtingstechnieken

test

 Een goede belichting draagt niet alleen bij aan het veiligheidsgevoel van de burger maar is ook zeer sfeervol en decoratief. Sinds de zestiger jaren verzorgt Van Vulpen de aanleg, de installatie evenals het onderhoud van lichtmasten in straten en winkelcentra en op (snel)wegen, industriële en sportterreinen.

Van Vulpen Verlichtingstechnieken is uw specialist in de advisering, aanleg en onderhoud van verlichting. Haar expertise en ervaring wordt veelvuldig toegepast in het verlichten van wegen, pleinen, gebouwen, terreinen en sportvelden.

Nergens is de openbare ruimte gelijk waardoor de aanleg van verlichtingswerken om een zorgvuldige en gedegen voorbereiding en realisatie vraagt. De medewerkers van Van Vulpen zijn dagelijks actief in het adviseren, ontwerpen, vervangen en repareren van verlichtingswerken om de veiligheid en oriëntatie op straat te verhogen en de kans op vandalisme en inbraak te verkleinen.

Om het niveau van de verlichtingsintensiteit op straten, wegen en pleinen te behouden is periodiek onderhoud en inspectie van groot belang. Doelgericht onderhoud van verlichtingsinstallaties draagt in sterke mate het in standhouden van het verlichtingsniveau.

Van Vulpen verricht dagelijks het onderhoud van verlichtingsinstallaties in straten en wijken voor diverse gemeenten, wegbeheerders, openbare ruimtebeheerders, gebouw- en terreinexploitanten.

Vacatures

Administratief Werkvoorbereider – onderdeel aansluitingen
Als junior werkvoorbereider op het onderdeel aansluitingen ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het gehele proces van klantaansluitingen op het gas-, water- en elektriciteitsnetwerk.

(Junior) Engineer
Als junior engineer ben je verantwoordelijk voor het op een zorgvuldige en technische verantwoorde wijze ontwerpen en uitwerken van technische constructies, eventueel aan de hand van bestekken.

(Junior) Werkvoorbereider
Als junior werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden