U bevindt zich hier:  Home|Activiteiten|Engineering

Engineering

test

De afdeling engineering treedt op als een intern ingenieursbureau voor de overige afdelingen binnen Van Vulpen. Zij voert analyses uit, die resulteren in een degelijk ontwerp van nog uit te voeren projecten. Voorafgaand aan de projecten vindt uitvoerig overleg plaats met de betrokken afdelingen en wordt nauw samengewerkt, zodat onnodige fouten en risico’s zijn uitgesloten.

Naast de interne werkzaamheden levert de afdeling dagelijks volledige ontwerpen aan derden voor de uitvoering van werken dan wel het verkrijgen van vergunningen vooruitlopend op de uitvoering. Door continue investering in kennis, expertise en moderne programmatuur is Van Vulpen in staat om betrouwbare analyses te maken, voordat men met de uitvoering start.

Als opdrachtgever heeft u dan de zekerheid dat de risico’s bij graaf- en boorwerkzaamheden tot een minimum beperkt blijven en dat de werkzaamheden voldoen aan de eisen van vergunningverlenende instanties. Met name bij complexe projecten is een gedegen onderzoek een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle realisatie.

De afdeling maakt volledige ontwerpen, (veiligheids) plannen, technische detail- en uitvoeringstekeningen. Na opdrachtverstrekking is het mogelijk om in een korte periode een ontwerp voor openbare verlichting,
boringen of kabel- en leidingnetwerken te verzorgen.

Vacatures

(Leerling) Monteur Gas- Water / Hulpmonteur in opleiding
Als leerling bij Van Vulpen maak je de eerste periode onder begeleiding van een ervaren monteur kennis met het vak. Hierna krijg je de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen in de richting van Monteur Gas/Water. Tijdens deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school en ben je de overige dagen in de praktijk bij ons werkzaam. Na je opleiding ben je dan eerste monteur Gas/Water.

Medewerker Logistiek
Als medewerker Logistiek ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het magazijn en terrein. Het team Logistiek bestaat uit 6 personen.

Uitvoerder
Als uitvoerder organiseer je op efficiënte, veilige en milieuverantwoorde wijze de voorbereiding en de uitvoering van de met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden. Je bent financieel werk- en projectverantwoordelijk en geeft dagelijks leiding aan meerdere ploegen.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden