U bevindt zich hier:  Home|Activiteiten|Engineering

Engineering

test

De afdeling engineering treedt op als een intern ingenieursbureau voor de overige afdelingen binnen Van Vulpen. Zij voert analyses uit, die resulteren in een degelijk ontwerp van nog uit te voeren projecten. Voorafgaand aan de projecten vindt uitvoerig overleg plaats met de betrokken afdelingen en wordt nauw samengewerkt, zodat onnodige fouten en risico’s zijn uitgesloten.

Naast de interne werkzaamheden levert de afdeling dagelijks volledige ontwerpen aan derden voor de uitvoering van werken dan wel het verkrijgen van vergunningen vooruitlopend op de uitvoering. Door continue investering in kennis, expertise en moderne programmatuur is Van Vulpen in staat om betrouwbare analyses te maken, voordat men met de uitvoering start.

Als opdrachtgever heeft u dan de zekerheid dat de risico’s bij graaf- en boorwerkzaamheden tot een minimum beperkt blijven en dat de werkzaamheden voldoen aan de eisen van vergunningverlenende instanties. Met name bij complexe projecten is een gedegen onderzoek een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle realisatie.

De afdeling maakt volledige ontwerpen, (veiligheids) plannen, technische detail- en uitvoeringstekeningen. Na opdrachtverstrekking is het mogelijk om in een korte periode een ontwerp voor openbare verlichting,
boringen of kabel- en leidingnetwerken te verzorgen.

Vacatures

Onderhoudsmonteur
Als onderhoudsmonteur verricht je allerlei vakkundig onderhoud en montagewerk aan gereedschap en materieel, variërend van een minigraver tot een 250-tons boorstelling, ter voorkoming van stagnatie in het werkproces en borging van gewenste kwaliteit.

Technisch Medewerker Materieeldienst
Als technisch medewerker voer je allerlei voorkomende onderhoud- en montagewerkzaamheden uit aan materieel en middelen van Van Vulpen ter ondersteuning van de monteurs. Je wordt hierbij direct aangestuurd door de Chef werkplaats.

Werkvoorbereider
Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering.

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden