U bevindt zich hier:  Home|Activiteiten|Engineering

Engineering

test

De afdeling engineering treedt op als een intern ingenieursbureau voor de overige afdelingen binnen Van Vulpen. Zij voert analyses uit, die resulteren in een degelijk ontwerp van nog uit te voeren projecten. Voorafgaand aan de projecten vindt uitvoerig overleg plaats met de betrokken afdelingen en wordt nauw samengewerkt, zodat onnodige fouten en risico’s zijn uitgesloten.

Naast de interne werkzaamheden levert de afdeling dagelijks volledige ontwerpen aan derden voor de uitvoering van werken dan wel het verkrijgen van vergunningen vooruitlopend op de uitvoering. Door continue investering in kennis, expertise en moderne programmatuur is Van Vulpen in staat om betrouwbare analyses te maken, voordat men met de uitvoering start.

Als opdrachtgever heeft u dan de zekerheid dat de risico’s bij graaf- en boorwerkzaamheden tot een minimum beperkt blijven en dat de werkzaamheden voldoen aan de eisen van vergunningverlenende instanties. Met name bij complexe projecten is een gedegen onderzoek een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle realisatie.

De afdeling maakt volledige ontwerpen, (veiligheids) plannen, technische detail- en uitvoeringstekeningen. Na opdrachtverstrekking is het mogelijk om in een korte periode een ontwerp voor openbare verlichting,
boringen of kabel- en leidingnetwerken te verzorgen.

Vacatures

Administratief Werkvoorbereider – onderdeel aansluitingen
Als junior werkvoorbereider op het onderdeel aansluitingen ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het gehele proces van klantaansluitingen op het gas-, water- en elektriciteitsnetwerk.

(Junior) Engineer
Als junior engineer ben je verantwoordelijk voor het op een zorgvuldige en technische verantwoorde wijze ontwerpen en uitwerken van technische constructies, eventueel aan de hand van bestekken.

(Junior) Werkvoorbereider
Als junior werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van het werk en verleen je administratieve ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële en administratieve afhandeling na oplevering

Overzicht vacatures

Copyright Van Vulpen - Alle rechten voorbehouden